Uitgelicht: Veiligheid

De eisen ten aanzien van veiligheid op de werkvloer zijn streng. Werkgever en werknemer hebben beide bepaalde verplichtingen vanuit de Nederlandse Arbowet. Vandaag nemen we het stukje ‘Toolboxmeeting’ onder de loep. Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om voorlichting te geven over de risico’s die bij de werkzaamheden horen en de maatregelen die genomen kunnen worden om de risico’s te voorkomen of te beperken. Lasmotec als VCA gecertificeerd bedrijf is verplicht om minimaal 4 keer per jaar een toolboxmeeting te organiseren voor alle medewerkers.

Wat is een toolboxmeeting?
Een toolboxmeeting is een kort overleg in de vorm van een presentatie over de veiligheid op de werkvloer. In dit veiligheidsoverleg kunnen heel uiteenlopende onderwerpen op het gebied van veilig werken aan bod komen. Een aantal voorbeelden van onderwerpen die tijdens een toolboxmeeting centraal kunnen staan binnen Lasmotec, zijn:

  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Het gebruik van gereedschappen;
  • Werken op hoogte;
  • Het melden van ongevallen en/of onveilige situaties;
  • Gevaarlijke stoffen;
  • Orde en netheid op de werkplek;
  • Corona;

Tijdens een toolboxmeeting geef je informatie over het herkennen van gevaren en hoe je je kunt beschermen tegen deze gevaren. Daarnaast geef je informatie over en bespreek je met elkaar hoe de veiligheid verbeterd kan worden. Je gaat met elkaar in gesprek, zet collega’s aan tot nadenken en geeft ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Deze aspecten van een toolboxmeeting dragen bij aan het bevorderen van de veiligheid binnen je organisatie.

Het doel van een toolboxmeeting is om aandacht te krijgen voor veiligheid. Met het inzetten van een toolboxmeeting kun je het veiligheidsbewustzijn binnen je organisatie en de veiligheid op de werkplek vergroten en daar gaat het tenslotte om. Iedereen na een werkdag weer veilig naar huis!

Menu