Orbitaal lassen is een volledig gemechaniseerd lasproces waarbij een robot de las legt. Een wolfraamelektrode draait om de buitenkant van de naad die dichtgelast moet worden.  Hierbij draait de laskop 360 graden rond de buis. Dit proces gebeurt zeer nauwkeurig volgens een vaste baan waardoor de las zeer recht wordt gelegd en er een uitstekende doorlas ontstaat.

Orbitaal lassen wordt voornamelijk gebruikt voor herhaalbaar laswerk van buizen en pijpen waarbij de lasverbindingen zeer nauwkeurig moeten zijn, en toch snel kunnen worden gemaakt.

Zeer vakkundige orbitaallassers

Hoewel de las door een robot wordt gemaakt, hangt de kwaliteit wel degelijk af van mensenwerk.  De moeilijkheid van het orbitaal lassen zit in het instellen van de robot; de instelling bepaalt de kwaliteit van de las. Daarom wordt ons orbitaalsysteem ingesteld door een zeer deskundige medewerker. Bij het instellen houdt hij rekening met de kwaliteit van het metaal, diameter etc. Een goede orbitaallasser kan, indien nodig, eventuele onvolkomenheden in het fitwerk corrigeren waardoor er met de juiste instelling alsnog een perfecte las ontstaat. Lasmotec besteedt daarom veel aandacht aan het vakmanschap en het opleiden van de orbitaallasser.

Orbitaallassen geschikt voor de zuivelindustrie

De kwaliteit van de lassen die met een orbitaalsysteem zijn gelegd zijn zeer hoog en constant. In de zuivelindustrie is een blanke las een belangrijke vereiste. Omdat de doorlas bij orbitaal lassen perfect is, zijn de buizen en leidingen die door middel van dit lassysteem met elkaar zijn verbonden uitermate geschikt voor de zuivelindustrie. Ook voor de farmacie is dit lasproces zeer geschikt omdat de kwaliteitseisen aan lassen daar eveneens heel hoog zijn.

Meer productie: minder vaak reinigen en sneller reinigingsproces

De las die ontstaat bij orbitaal lassen is zodanig dat er zich geen bacteriën kunnen ophopen in de buis. Dit heeft een positieve invloed op de snelheid en de frequentie waarmee de installatie gereinigd kan worden. Minder vaak reinigen en een sneller reinigingsproces betekent meer tijd voor productie.

Menu