Keuringen

Lasmotec heeft kwaliteit van haar las- en montagewerkzaamheden hoog in het vaandel staan. Dit waarborgen wij niet alleen door onze eigen kwaliteitseisen en de in de loop van de jaren opgebouwde specialistische expertise, maar ook door het toetsen en voldoen aan diverse (internationale) normen en wetgevingen.

PED

Nieuwe drukvaten en leidingen met een ontwerpdruk boven de 0,5 bar(g) dienen te voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn drukapparatuur, ook wel PED (2014/68/EU) genoemd. Deze norm is van toepassing op het gehele proces van ontwerp, fabricage, eindcontrole, en documentatie. Afhankelijk van druk/temperatuur/diameter/medium wordt drukapparatuur ingedeeld in een categorie. Elke categorie brengt weer verschillende eisen met zich mee waar de fabrikant of ook de gebruiker aan dient te voldoen. Lasmotec heeft jarenlange ervaring met het produceren van drukapparatuur volgens de juiste richtlijnen en zorgt dat haar producten op deze manier worden afgeleverd richting haar klanten.

ASME / AD 2000

Onder andere de bovengenoemde PED richtlijn en de CE markering vloeien voort uit Europese regelgeving. Lasmotec is wereldwijd actief en dus ook buiten Europa, hier komen weer andere wetten en normen om de hoek kijken. Vanuit Amerika gelden de regels vanuit de ASME standards. Onze oosterburen de Duitsers hebben op leidingwerkgebied de normen vanuit de AD Merkblätter (AD 2000). Bovenop de diverse bestaande normen en wetten zijn er ook veel internationaal gebundeld in ISO normen, deze gelden over de hele wereld. Lasmotec heeft in haar bestaan lange ervaring opgedaan met al deze normen en kan haar producten desgevraagd volgens de gevraagde norm en de hieruit voortvloeiende eisen afleveren aan de klant of eindgebruiker.

EN1935/2004 / FDA / EHEDG

Elke producent en/of leverancier van voedsel-contact materialen en eindproducten daarvan, dient te kunnen bewijzen dat zijn producten veilig zijn om te worden gebruikt in contact met levensmiddelen. Lasmotec is lang actief in de voedselbranche en levert complete installaties, skids of machines af aan de voedselindustrie. Vanuit Europa geldt de verordening EN1935/2004 met eisen voor alle materialen en voorwerpen welke in contact komen met voedsel. Na het voldoen aan deze verordening en voordat het product de markt op gebracht wordt verklaart de fabrikant met een ‘Verklaring van Overeenstemming’ bij het product dat deze aan de voedselveilig eisen voldoet. Waar de EN1935-2004 vanuit Europa komt kent Lasmotec de FDA richtlijnen vanuit Amerika. Daarnaast is de internationale organisatie EHEDG actief welke in tal van documenten heeft vastgelegd hoe er met hygiëne in de voedselverwerkende industrie dient te worden omgegaan. Lasmotec kent al deze (inter)nationale eisen op haar werkgebied en levert haar producten volgens de gevraagde norm en de hieruit voortvloeiende eisen af aan de klant of eindgebruiker.

CE

Voordat een fabrikant zijn product op de markt brengt welke dient te voldoen aan de richtlijn, wordt de CE-markering aangebracht. In vele gevallen gebeurt dit na de controle door een onafhankelijke keuringsinstantie. Een CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit is niet alleen op de leidingsystemen van Lasmotec van toepassing, maar onder andere ook op machinebouw.

VCA**

VCA is de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Dit is een beproefd programma waarin diverse branches in de industrie kennis en ervaring op dit gebied hebben gebundeld. VCA is bedoeld voor bedrijven zoals Lasmotec die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. Lasmotec is al jaren VCA* gecertifieerd en sinds 2016 overgegaan op VCA**. Ook al haar medewerkers hebben allen een persoonlijke VCA diploma.

SCIOS 7A

Op het gebied van gasleidingen zijn strenge eisen vastgelegd. Volgens het activiteitenbesluit dienen gasleidingen na aanleg te worden geïnspecteerd. Hiervoor zijn de onafhankelijke SCIOS regelementen in Nederland. Lasmotec kan haar gasleidingen naar haar klanten afleveren volgens de SCIOS scope 7A voor leidingsystemen. Ook de normen NEN-EN 15001 of NEN-EN 1775 kunnen gelden bij gasleidingen en bij grotere leidingen kan ook de PED richtlijn met haar eisen om de hoek komen kijken.

LASSEN

Lasprocedures en lassers zijn bij Lasmotec veelvoudig gecertificeerd. Onder andere zijn Las Methode Kwalificaties aanwezig volgens EN-ISO 15614-1, en ASME IX. Lassers zijn onder andere gecertificeerd volgens EN-ISO 9606-1, EN-ISO 14732:2013 en ASME IX.

OVERIG

Materialen, lastoevoegmaterialen, gereedschappen, appendages en nog veel meer zijn bij Lasmotec gecertificeerd volgens vele (inter)nationale normen. Voor meer specifieke informatie hierover kan contact worden opgenomen.

Menu