Het productieproces wordt gestructureerd doorlopen waarbij de bewaking van kwaliteit en kwantiteit voorop staat. Hiermee waarborgen wij onze kwaliteitsgarantie.

Hoofd Werkplaats

Projecten welke door opdrachtgevers in grote lijnen worden uitgedacht, bevatten vaak een theoretische leidingenloop. De details worden door de monteurs op locatie ingemeten en aangepast. De tekeningen van de monteurs komen binnen bij de Hoofd Werkplaats waar ze worden beoordeeld op haalbaarheid en duidelijkheid. Wat op locatie nodig is, wordt door ons prefab in de fabriek gemaakt.

Zager

De zager verzamelt de benodigde materialen en rekent de zaagmaten uit. De berekende zaagmaten worden gecontroleerd door de Hoofd Werkplaats. Vervolgens zaagt de zager alles op maat. Hij houdt rekening met bochten, zorgt voor de benodigde fittingen en de T-stukken. De zager controleert ook het materiaal.

Fitter

De fitter controleert het werk van de zager en zet het materiaal in elkaar voor de lasser. Hij zorgt ervoor dat het in hanteerbare stukken bij de lasser wordt aangeboden. Dit betekent dat de fitter niet altijd meteen vanaf tekening kan bouwen, maar inzicht moet hebben in de werkwijze van de lasser en hier rekening mee moet houden. Vervolgens bepaalt de fitter naar welke lasser het materiaal gaat, afhankelijk van de benodigde lasmethode.

Lasser

De lasser controleert het werk van de fitter. Hij kijkt of het overeenkomt met de tekening en controleert de leidingloop. Als het niet in orde is, probeert hij het zelf aan te passen of brengt het terug in het proces. Klopt alles volgens tekening, dan wordt het materiaal door de lasser gelast en gaat het naar de controleur voor eindcontrole.

Controleur

Nadat het materiaal het productieproces heeft doorlopen via zager, fitter en lasser, wordt het eindproduct gecontroleerd door de controleur. De controleur is een gespecialiseerde vakman die het materiaal volgens interne kwaliteitsnormen controleert en daarmee kwaliteit waarborgt.

NDO onderzoek: controle van de las

Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en gecertificeerd voor specialistisch fotolaswerk. Met name bij stoomleidingen, gasleidingen en koelinstallaties worden hoge eisen aan het laswerk gesteld. In koelinstallaties wordt gebruik gemaakt van ammoniak als koelmiddel. Om aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit te kunnen voldoen, checken wij de kwaliteit van het laswerk door middel van interne controle , endoscopisch onderzoek en röntgenfoto’s.

Menu