Kleprevisies

Jaarlijks voert Lasmotec meerdere kleprevisies uit voor diverse zuivelfabrieken in Nederland.

Een kleprevisie is het vervangen van klepzittingen en rubbers behorende bij de klep.
Dit kan variëren van bijvoorbeeld een vlinderklep, sanitaire klep, wisselklep, mixproofklep etc.

Slijtage, het hygiënisch houden van de kleppen en de productiezekerheid op peil houden kunnen de aanleiding zijn voor een revisie.

Per jaar voeren we gemiddeld 20 in totaal uit, wat neer komt op gemiddeld 400 tot 500 kleppen.

Passie, ontwikkeling en kwaliteit leidt tot het beste resultaat

Leidingbrug en stoomtraject Gerkesklooster
Jaap Eden IJsbaan
Menu