CIP Tank

Op dit moment is een mooie CIP verzameltank in productie in de werkplaats. Deze tank wordt compleet vanaf de grond geproduceerd inclusief mangat, leidingwerk etcetera en na afwerking afgeleverd op de eindlocatie.

Menu